Mithun Fest on Rishtey Cineplex

This June, tune in to Rishtey Cineplex to catch the best of Mithun Da on Apun Ka Mithun every Tuesday at 7 pm.