Complete your cricket kit


The contest has ended

Rank Name Kit Score
1 Uday Bhave 1 125100
2 govind 1 63525
3 Amit Meher 1 29405
4 Amit Kumar Mondal 1 12020
5 Kalyan Pal 1 11765
6 Aatmika Puranik 1 11125
7 arnab dutta 1 11120
8 Abbas Shabbir 1 10350
9 Pooja Suryavanshi 1 10280
10 Nikhilesh Nagose 1 10255
11 prem kumar 1 9605
12 Ravi Kumar 1 3070
13 MRINMAY MANDAL 1 2985
14 Hari krishna s 1 1650
15 Vipin Jain 1 1070
16 Anjali Meher 1 1000
17 Ram Pakalapati 1 930
18 KIRAN MANDAL 1 895
19 dhruv saini 1 870
20 Manendra Bhatt 1 770
21 Munu Meher 1 730
22 Paul Rajesh 1 640
23 Rahul g 1 625
24 Rekhil 1 585
25 Jigs Patel 1 550
26 b b bijith 1 540
27 Vipin Kumar 1 530
28 Sandhya Tayal 1 525
29 vishal Gairola 1 510
30 Hera Lal 1 505
31 aarav 0 930
32 Pravash Nayak 0 440
33 naveen tayal 0 375
34 Dan 0 365
35 NISHANT KHARAT 0 365
36 Parvati Pandey 0 335
37 Nikhil Raj Kshetrapal 0 305
38 Gokulnath V 0 305
39 AR Rehman 0 300
40 Ashok 0 300
Please update your mobile number